Kemerdekaan Perlu Diisi

Di atas robohan Kota Melaka,
Kita dirikan Jiwa Merdeka,
Bersatu padulah segenap baka,
Membela hak keadilan pusaka.

Pantun pusaka yang didendangkan oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmy semasa kongres Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) di Melaka pada Disember 1946 tersebut membayangkan satu seruan untuk membangkitkan semangat juang dan jiwa merdeka di kalangan generasi muda. Kini, sudah genap 50 tahun negara mencapai kemerdekaan daripada penjajahan British. Namun, Continue reading

Advertisements